ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

متن کامل خبر

روز دانشجو

بر اساس دستور کاری که از سوی فرمانداری محترم شهرستان دره شهر جهت برگزاری هرچه باشکوه برگزار کردن روز
دانشجو از سه دانشگاه آزاد ،پیام نور و علمی کاربردی دره شهر رسیده بود مدیران این دانشگاهها با جلسه ای جهت تعامل و
همفکری برای بهتر برگزار نمودن این روز صحبت کردند.

برنامه های در نظر گرفته شد به مناسبت این روز توسط این
مرکز علمی و دانشگاهی شامل:
-1تلاوت قران قاری برگزیده شهرستان جناب آقای شیرخدایی
-2سرود جمهوری اسلامی
-3خوش آمد گویی توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دره شهر جناب آقای دکتر علی کرمی
-4سخنرانی فرماندار محترم شهرستان دره شهر جناب آقای شفیع زاده
-1 -5اجرای شعر توسط خانم شیخه زاده (دانشجوی علمی کاربردی ) -2رعنا صفی خانی (دانشجوی دانشگاه آزاد ) -3جناب
آقای حمزه اولاد (مسئول بسیج هنرمندان سپاه ناحیه دره شهر )
-6اجرای موسیقی محلی توسط گروه موسیقی بسیج هنرمندان شهرستان دره شهر
-7اختتامیه
-8پذیرایی (در سالن مجاور آمفی تئاتر )
این مراسم پرشکوه به مناسبت روز دانشجو و ارج نهادن به مقام دانشجویان در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد انجام شد . همچنین از
جانب دانشگاه علمی کاربردی جهت تسریع شرکت در جشن سرویسی به صورت رایگان برای ایاب ذهاب دانشجویان قرار
داشت
دانلود عکس ها pdf

  • نویسنده : علی کرمشاهی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/09/28
  • تعداد مشاهده : 606 بار