ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

پاسخ به سوالات متداول دانشجویان و همکاران
سوال : نحوه بازپرداخت وام دانشجویان اخراجی، انصرافی و تارک تحصیل به چه صورت است؟
پاسخ :

کلیه دانشجویان انصرافی، اخراجی و یا تارک تحصیل می‌بایست تمام بدهی خود را به صندوق رفاه دانشجویان بصورت یکجا و نقدی پرداخت نمایند و مراکز آموزشی از ارائه هرگونه مدارک شخصی و تحصیلی دانشجویان مذکور تا زمان تسویه حساب کامل بدهی با صندوق رفاه دانشجویان خودداری نمایند.