ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

پاسخ به سوالات متداول دانشجویان و همکاران
سوال : دانشجو متقاضی سه وام بودم که هنگام مراجعه به مرکز آموزشی می‌گویند: یک وام به حساب مرکز آمده است. تکلیف چیست؟
پاسخ :

فرم مربوط به درخواست توضیحات را پرکرده و تحویل واحد پاسخگویی دهید.