ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

پاسخ به سوالات متداول دانشجویان و همکاران
سوال : آیا وام شهریه دارای کارمزد می‌باشد؟
پاسخ :

 بله - دارای وام شهریه دارای %4 کارمزد بانکی می باشد.