ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

پاسخ به سوالات متداول دانشجویان و همکاران
سوال : به طور کلی چه وام‌هایی به دانشجویان تعلق می‌گیرد؟
پاسخ :

الف) وام شهریه در هر نیمسال تحصیلی به مبلغ 3000000 ریال پرداخت در 4 نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و 11500000 ریال برای دانشجویان کارشناسی ارشد وجود دارد.
ب) وام حج و عتبات به ترتیب مبالغ 5000000 ریال و 7000000 ریال در سال تحصیلی 96-95 پرداخت می‌گردد.
ج) وام صندوق بنیاد علوی که در هر نیمسال تحصیلی به مبلغ 6000000 ریال به دانشجویان مجرد و مبلغ 80000000 ریال به دانشجویان متاهل در مقطع کارشناسی به حساب شخصی دانشجو (بانک تجارت) واریز می‌ گردد.