ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

پاسخ به سوالات متداول دانشجویان و همکاران
سوال : حدود 2 ماه است که مدارک دریافت وام شهریه را تحویل مرکز آموزشی محل تحصیل خود داده‌ام ولی مرکز تاکنون هیچ اقدامی ننموده است؛ چه باید انجام دهم؟
پاسخ :

به آدرس اینترنتی WWW.SWF.IR مراجعه نموده و از طریق اتوماسیون فاز 2 منوی مشخصات فردی میزان بدهی خود را مشاهده کنید.