ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

منشور اخلاقی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

ما اعضای مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر (کارمندان و اساتید) با ایمان به پروردگار متعال، براساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملاً سالم و پرنشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزش های اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:

1- رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
2- التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره
3- رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
4- تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن
5- رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
6- صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
7- رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
8- دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
9- توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
10- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
11- توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
12- استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
13- حفظ آرامش در محیط کار
14-کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
15- افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی
16- درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
17- تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
18- خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
19- تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
20- تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی