ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

اعضای هیئت موسس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرگان دره شهر
  • مهرشاد براری
  • مجتبی رشیدنهال
  • حمید علیمحمدی
  • عبدالعلی کرمشاهی
  • محمود کرمشاهی
  • علی ناصری 

مجتبی رشیدنهال

مهندس عمران و فوق لیسانس شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
زمینه فعالیت: دارای سوابق فعالیت آموزشی، اجرای پروژه های عمرانی بعنوان مشاور و پیمانکار، کارشناس رسمی دادگستری و ...
تلفن تماس: 88565337-021
پست الکترونیک: m.rashidnahal@yahoo.com
وب سایت شخصی: www.karshenas.org
صفحه شخصی در اینستاگرام: rashidnahal@
صفحه شخصی در فیسبوک: rashidnahal@
ID تلگرامی: rashidnahal@
متن کامل رزومه