ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

رزومه سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرگان دره شهر

1- مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سکینه رشیدنهال
پست الکترونیک: srashidnahal@yahoo.com
تلفن تماس ضروری: 08435224715


2- سوابق تحصيلي:
فوق دیپلم رشته دامپزشکی سال 1387 دانشگاه ایلام
لیسانس رشته ادبیات انگلیسی سال 1380 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
فوق لیسانس رشته زبان شناسی همگانی سال 1391 دانشگاه علوم تحقیقات شاهرود

3-سوابق حرفه ای:
رئیس هیئت مدیره شرکت عمران گستر سیمره 1388
رئیس هیئت مدیره موسسه اجتماع محور راشا 1387
رئیس هیئت مدیره مرکز مشاوره روانشناختی امید 1386
مدرس آموزش پرورش دره شهر 1386
کارشناس آموزش و فارغ التحصیلان، مرکز آموزش علمی کاربردی دره شهر از سال 1387
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی دره شهر
مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان دره شهر

4-مقالات:
بررسی مقایسه ای نمادی ضرب المثلهای لری و فارسی، همایش ملی هزاره سوم، سال انتشار 94، مرکز توسعه آموزشها نوین ایران