برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش در مرکز علمی کاربردی دره شهر

مرکز علمی کاربردی دره شهر با به کارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص و آماده کردن زیرساخت های مناسب در کمتر از یک ماه مجری برگزاری سه آزمون کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزگاری بود که با همکاری بیش از دویست نفر از فرهنگیان و دانشگاهیان شهرستان دره شهر هر سه آزمون با ظرفیت دو هزار نفر از داوطلبان شهرستان های دره شهر، آبدانان و بدره در چهار حوزه فرعی برگزار گردید.

همچنین این مرکز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مجری برگزاری آزمون سراسری نوبت اول و آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز آموزش و پرورش خواهد بود.