راهپیمایی بزرگ سیزده آبان (روز دانش آموز)

حضور پر شور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی دره شهر در راهپیمایی با شکوه روز دانش آموز، ۱۳ آبان ۱۴۰۲

حضور دانشگاه علمی کاربردی در راهپیمایی روز دانش آموز