رزومه سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرگان دره شهر

۱- مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سکینه رشیدنهال
پست الکترونیک: srashidnahal@yahoo.com
تلفن تماس ضروری: ۰۸۴۳۵۲۲۴۷۱۵


۲- سوابق تحصیلی:
فوق دیپلم رشته دامپزشکی سال ۱۳۸۷ دانشگاه ایلام
لیسانس رشته ادبیات انگلیسی سال ۱۳۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
فوق لیسانس رشته زبان شناسی همگانی سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم تحقیقات شاهرود


۳-سوابق حرفه ای:
رئیس هیئت مدیره شرکت عمران گستر سیمره ۱۳۸۸
رئیس هیئت مدیره موسسه اجتماع محور راشا ۱۳۸۷
رئیس هیئت مدیره مرکز مشاوره روانشناختی امید ۱۳۸۶
مدرس آموزش پرورش دره شهر ۱۳۸۶
کارشناس آموزش و فارغ التحصیلان، مرکز آموزش علمی کاربردی دره شهر از سال ۱۳۸۷
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی دره شهر
مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان دره شهر


۴-مقالات:
بررسی مقایسه ای نمادی ضرب المثلهای لری و فارسی، همایش ملی هزاره سوم، سال انتشار ۹۴، مرکز توسعه آموزشها نوین ایران