فرم معرفی دانشجو به دانشگاه

از اینکه با معرفی دانشجو به دانشگاه با دانشگاه علمی کاربردی دره شهر همکاری می کنید کمال تشکر را داریم. به پاس قدردانی از لطف و همکاری شما در معرفی و جذب دانشجو، این دانشگاه برای شما هدایای ویژه ای در نظر می گیرد.

برای معرفی دانشجو به دانشگاه لطفا فیلدهای زیر را به دقت تکمیل نمایید.