مشارکت دانشگاه علمی کاربردی دره شهر در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته کتابخوانی

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته کتابخوانی توسط اداره ارشاد اسلامی شهرستان با مشارکت دانشگاه علمی کاربردی دره شهر در سالن همایشات ارشاد اسلامی شهرستان دره شهر. ۲۰ آبان ۱۴۰۲

در این مراسم از استاد فرشته سوری ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی دره شهر و استاد عطاا… رشیدی فرد، استاد برجسته ادبیات فارسی شهرستان توسط فرماندار تجلیل شد.

تجلیل از استاد فرشته سوری ریاست دانشگاه علمی کاربردی دره شهر
تجلیل از استاد رشیدی فرد