منشور اخلاقی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

ما اعضای مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر (کارمندان و اساتید) با ایمان به پروردگار متعال، براساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملاً سالم و پرنشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزش های اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:

۱- رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
۲- التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره
۳- رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
۴- تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن
۵- رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
۶- صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
۷- رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
۸- دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
۹- توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
۱۰- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
۱۱- توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
۱۲- استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
۱۳- حفظ آرامش در محیط کار
۱۴-کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
۱۵- افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی
۱۶- درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
۱۷- تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
۱۸- خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
۱۹- تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
۲۰- تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی