پیام سرپرست مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی مهرگان دره شهر

(( ن و القلم و ما یسطرون ))


قسم به قلم و آنچه می نویسد و سپاس صاحب آن را که به بشر قدرت تفکر و اندیشه عنایت فرمود و زمینه پیشرفت و تعالی آن را فراهم نمود. خداوند قادر منان را شاکرم که توفیق خدمتگزاری به شما استادان گرانقدر، دانشجویان عزیز و همکاران گرانمایه را عنایت فرمود. ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود فرصت را غنیمت شمرده و توجه شما بزرگواران را به دو عنصر علم و دینداری معطوف می دارم. انتظار دارم که کلیه عزیزان این دو عنصر را در تمام شئونات تحصیلی و کاری به طور دائم و مستمر مورد توجه قرار داده و با اتکا به درگاه خداوند متعال و همراهی تخصص و تعهد وظیفه مان را در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام (اقتصاد و مقاومتی، اقدام و عمل) مزین شده است به انجام برسانیم. باشد که مقبول درگاه حضرت حق قرار گیرد.
در پایان توفیق روزافزون برای کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.