چشم انداز و مأموریت مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

چشم انداز مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر برآن است در توسعه آموزش عالی و کاربردی در سطح استان نقش محوری داشته، به عنوان یک قطب علمی در غرب کشور به یک معیار و محک برای واحدهای آموزش عالی علمی کاربردی تبدیل گردد. ما در رویای خود آرمانهای بزرگی ترسیم نموده ایم و میدانیم رسیدن به این آرمانها مستلزم تلاش همگانی و خرد جمعی است. فراهم کردن زمینه آموزش های تخصصی و حرفه ای را جزو مسئولیت های خود تلقی نموده و مصمم هستیم در این راه گامهای مهمی برداریم.

بیانیه مأموریت مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر
مأموریت اصلی این مرکز گسترش علم و فناوری، آموزش فنی و حرفه ای جوانان، تربیت افراد خلاق، ایجاد فضای با نشاط و بالابردن کیفیت زندگی دانشگاهی است. ما بر این باوریم که با تکیه بر منابع انسانی کارآمد و بکارگیری تجهیزات و فن آوری های نوین آموزشی و کمک آموزشی و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل منطقه ای می توانیم کیفیت خدمات آموزشی را ارتقاء، پژوهش را نهادینه، ارتباط با صنعت را توسعه و ذینفعان خود را خشنود نماییم. قویاً بر این باوریم با درک درست از فضای ملی و بین المللی می توانیم ضمن ایجاد هویتی منحصر به فرد برای مرکز، برای کادر مدرسان آموزشی، کارکنان و دانشجویان محیطی امن مبتنی بر صداقت، همدلی، شادابی و انگیزه ایجاد نماییم. از آنجا که یگانه منبع درآمد دانشگاه شهریه دانشجویان است در مسیری حرکت خواهیم نمود که ضمن ایجاد منابع جدید درآمدی، تمام درآمد دانشگاه صرف توسعه امورآموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و سایر امور مرتبط به دانشگاه گردد.