کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی

هدف از این رشته تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر در زمینه تربیت مربیانی که قادر به شناخت توانایی های کودکان در ابعاد مختلف جسمی، شناختی، روانی، حرکتی، عاطفی، اجتماعی و زبانی باشند، است.

مشاغل قابل احراز:

مربی پیش دبستانی

مدیریت داخلی و سرپرستی قسمت های مختلف مراکز پیش از دبستان

دستیاری روانشناسان و مشاوران مراکز پیش دبستانی جهت رفع مشکلات خاص کودکان

فعالیت در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فعالیت در آموزش و پرورش و همچنین سازمان بهزیستی