کاردانی حسابرسی

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم‌های مالی و حسابداری بنگاه‌های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی و غیر انتفاعی آشنا شوند. همچنین توانایی لازم در تصمیم‌گیری‌های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه‌سازی سیستم‌های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه‌ریزی و بازرگانی و پیش بینی‌های مالی و اقتصادی شرکت‌ها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

کمک کارشناس حسابداری

کاردان مسئول دایره‌ حسابداری

کاردان مسئول هزینه‌ها و وصول درآمدها

کمک حسابرس شرکت‌ها و موسسات

حسابرس داخلی