کاردانی حقوق ثبتی

دوره کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی، دوره ای است که هدف از ایجاد آن تربیت کاردان مجرب برای نیازهای حقوقی، ثبتی کشور می باشد. آشنایی دانشجویان در این دوره با تمامی موارد حقوقی، ثبتی، قضایی سبب می شود تا فارغ التحصیلان با ادامه تحصیل خود در سطوح بالاتر به عنوان دفتریاران، سند نویسان، متصدیان املاک، متصدیان بایگانی، آموخته های خود را جامه عمل بپوشانند. هدف این دوره تربیت نیروی انسانی کاردان است که اداره دفتر اسناد رسمی را بر عهده گرفته، به طوری که با کسب مجموعه ای از علوم و مهارت ها دارای بینش، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه و تحلیل بوده و بتواند طرح های نوینی را در جهت ارتقای این دانش به کار بندد و اسنادی تنظیم نموده که واجد شرایط صحیح باشند.

مشاغل قابل احراز:

دفتریاری اسناد رسمی

متصدی تنظیم اسناد (سندنویسان در دفاتر اسناد رسمی)

متصدی دفاتر املاک

متصدی بایگانی ثبت

متصدی بازرسی از ادارات ثبت و دفتر اسناد رسمی

کمک کارشناس حقوق در ادارات ثبت املاک

کمک کارشناس حقوقی