کاردانی حرفه ای دستیاری مشاغل حقوقی

هدف از این دوره‌ی آموزشی، تربیت دستیاران حقوقی مورد نیاز فعالان حرفه‌ای حقوق، زمینه سازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش کیفیت ارائه‌ خدمات حقوقی از طریق آماده سازی مقدمات و پیش‌نیازهای ارائه‌ خدمات حقوقی و تنظیم فرآیند ارائه‌ خدمات حقوقی است. این دوره‌ آموزشی مجموعه‌ای از دروس عملی و نظری است که فرد را برای کسب توانمندی‌های شغلی مرتبط با دستیاری حقوقی فعالان حرفه‌ای بازار خدمات حقوقی همچون وکلا و سردفتران اسناد رسمی آماده می‌کند.

 مشاغل قابل احراز:

 دستیار وکیل دادگستری

دستیار سر دفتر اسناد رسمی  

دستیار کارشناس رسمی دادگستری