کاردانی فنی عمران- امور پیمان ها

هدف این دوره تامین و تربیت نیروی انسانی کارا و متخصص در زمینه‌ برآورد، رسیدگی و امور پیمان‌ها می‌باشد. در راستای اهداف نظام آموزش‌های علمی-کاربردی ایجاد دوره‌ کاردانی فنی امور پیمان‌های عمران ضروری است.

 مشاغل قابل احراز:

سرپرست کارگاه‌ها و ساختمان‌ها

مترور  

تکنسین اجرای سازه‌های فلزی

تکنسین اجرای سازه‌های بتنی

تکنسین امور قراردادها