برگزاری کنکور ارشد و دکترا

کنکور ارشد و دکترا در دانشگاه علمی کاربردی دره شهر برگزار شد.