صعود کوهنورد دانشجوی علمی کاربردی مرکز دره‌شهر

صعود جناب آقای بهروز نصیری به قله چاونی