دوره آموزشی تنظیم اظهارنامه مالیاتی

برنامه درسی تک درس تنظیم اظهار نامه مالیاتی شامل مجموعه ای از قابلیت‌ها است که دست یافتن به آنها نیازمند گذراندن مباحث نظری و عملی است، که فرد را برای تهیه و تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی آماده می‌کند.
هدف از اجرای این تک درس، تربیت نیروهای ماهر و کار آمد برای انجام مهارت یا بخشی از مهارت حسابداری مالیاتی است.

دوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی

ضرورت آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم و تهیه و ارسال اظهار نامه مالیاتی یکی از مهمترین مباحثی است. که حسابداران و صاحبان مشاغل و کسب و کارها و اشخاص حقوقی نیازمند فراگیری آن می‌باشند که بتوانند از معافیت و تشویقهای مالیاتی استفاده نمایند.

شایستگی ها و مهارت های قابل انتظار

  • توانایی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • توانایی انجام سایر تکالیف مالیاتی

انتظار می‌رود دانشجو پس از گذراندن این درس، موفق به کسب مهارت تکمیلی مربوط به شغل حسابداری مالیاتی گردد.

ضوابط و شرایط پذیرش ورودی

  • (حداقل مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی / گواهینامه آموزشی خاص / گواهی سلامت، تجربه کاری/ پیش نیاز و …)
  • شرایط پذیرش دانش‌پذیران این دوره تمامی افراد با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با هر گرایش و رشته تحصیلی

جدول ساعت نظری و عملی تک درس اظهارنامه مالیاتی

 ساعتدرصددرصداستاندارد ساعت
نظری۱۰۲۵حد اکثر ۳۰ درصد
عملی۳۰۷۵حد اقل ۷۰ درصد
جمع۴۰۱۰۰۱۰۰
جدول ساعت نظری و عملی تک درس اظهارنامه مالیاتی

نگاه کلی به دوره اظهارنامه مالیاتی

نام درس:

پیش نیاز/هم­نیاز:

نظری

عملی

ساعت

۱۰

۳۰

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی­ها و قابلیت­های مهم ذیل توسط دانشجو است (حداقل ۵ مورد ذکر شود):

۱- آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم ۲- آشنایی با انواع اظهارنامه مالیاتی ۳- آشنایی با نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی بصورت عملی ۴- آشنایی با سایر تکالیف مالیاتی ۵- آشنایی با جرایم و تشویقات مالیاتی

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

ردیف

مبحث کلی ورئوس مطالب سرفصل

ریز محتوای آموزشی سرفصل

زمان آموزش

(ساعت)

نظری

عملی

۱

آشنایی با قانون مالیاتها

مبحث نظری:

۱- قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم

۴

۲- قانون مالیات بر ارزش افزوده

۳- صورت مالیات فصلی

شرح کار عملی:

صورت معاملات فصلی بصورت سیستمی آموزش داده میشود.

۱۰

۲

آشنایی با انواع اظهارنامه مالیاتی

مبحث نظری:

۱- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳

۲- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

۳- اظهارنامه اجاره املاک و مستغلات

۴- اظهارنامه ارزش افزوده

۵- اظهارنامه مالیات بر ارث

شرح کار عملی:

کارگاه عملی نحوه تدوین و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی فوق الذکر مطابق آخرین بخشنامه ها و دستورالعملی مالیاتی

۱۰

و …

آشنایی با سایر تکالیف مالیاتی

مبحث نظری

۱- آشنایی با جرایم مالیاتی

۳

۲- آشنایی با تشویقات مالیاتی

۳- آشنایی با نحوه ارسال لیست حقوق و دستمزد

شرح کار عملی :

کارگاه عملی نحوه تدوین و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی فوق الذکر مطابق آخرین بخشنامه ها و دستورالعملی مالیاتی

۱۰

ج: منبع/ منابع درسی : {نام خانوادگی، نام مولف/ مترجم. (سال انتشار)، عنوان کامل منبع، شهر محل انتشار: ناشر.}

شعبانی، پیمان، مولف.(۱۳۹۵)، نحوه تنظیم و رسیدگی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل گروه (اول و دو م وسوم) و نحوه اعتراض و تنظیم لایحه مالیاتی، تهران، اندیشه طلایی