ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

برد اعلانات
  • اخبار کلاس ها
  • اخبار داخلی
  • اطلاعیه های ثبت نام
  • اطلاعیه های امتحانات
  • اطلاعیه های فرهنگی
 

همایش گفتمان دینی دانشجویان و طلاب شهرستان دره شهر

عنوان مناسبت : همایش گفتمان دینی دانشجویان و طلاب شهرستان دره شهر
گروه هدف : دانشجویان دختر
مدرس : حاج آقا رئیسی
زمان اجرا : 96/02/17
مکان : مرکز آموزش علمی - کاربردی دره شهر

ادامه مطلب